زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۸ ارديبهشت ساعت 07:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۸ ساعت 09:43    تعداد بازدید: 453    کد مطلب: 78235

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی UPS، باتری و رک و تابلوهای مربوطه ستاد مرکزی و ساختمانهای جانبی سازمان تأمین اجتماعی


سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی UPS، باتری و رک و تابلوهای مربوطه ستاد مرکزی و ساختمانهای جانبی مطابق با نیازهای خود، نسبت به انتخاب پیمانکار با شرایط ذکرشده در اسناد مناقصه اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای تجاری دارای کد اقتصادی و واجد شرایط (طبق اسناد مناقصه ) که سوابق تأمین خدمت مورد نظر و توان پشتیبانی آن را در RFP قید شده داشته و دارای حسن سابقه می باشند، می توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر و فیش واریزی خرید اسناد،  به آدرس زیر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .  

 

                                                                                                                               

 • تاریخ ، محل و مبلغ فروش اسناد مناقصه: از ابتدای وقت اداری روز یکشنبه مورخ 08 /02 /98 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ   16 /02 /98 ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی ، پلاک 359 ، ساختمان مرکزی طبقه دوم

- مبلغ 000/ 500 ریال واریز به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران شعبه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به شماره 1111809136 به نام اداره حسابداری غیر پرسنلی سازمان تامین اجتماعی

 • آخرین مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت  14 روز چهارشنبه مورخ 25 /02 /98 به اداره دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست سازمان واقع در خیابان آزادی پلاک 359 طبقه هفتم ساختمان مرکز تحویل و رسید دریافت نمایند .
  • زمان و محل برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ  29 /02 /98  در محل سالن اجتماعات سازمان تامین اجتماعی به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 359 ساختمان شهید معیری ، طبقه پنجم
  • نوع سپرده و تضمین شرکت در مناقصه :  به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران به شماره  1111809136 سازمان تامین اجتماعی اداره حسابداری غیرپرسنلی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه طبق ضوابط مربوطه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایستی به طریق فوق ارائه گردیده و رسید آن در پاکت "الف" گذارده شود .
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
  • به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد .
  • جهت اطلاع بیشتر با شماره 64503407 و 64503408 تماس حاصل فرمائید.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه
( ریال )

1

خرید، نصب و راه اندازی  UPS، باتری و رک و تابلوهای مربوطه ستاد مرکزی و ساختمانهای جانبی سازمان تأمین اجتماعی

1.000.000.000 ریال

 

 

                      

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha