جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۵ شنبه ۲۳ مرداد 210
سازمان با پرچم سفید و ساختاری تخصصی در حرکت است

در اولین دوره کارگاه آموزشی اعضای هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب ادارات کل استانهای البرز، زنجان و قزوین که روز چهارشنبه مورخ 20/05/95 در تالار خورشید به میزبانی استان قزوین و با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی، مدیر کل درآمد حق بیمه، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان و سرپرست دبیر خانه هیات تشخیص مطالبات و همچنین مدیران کل استانهای زنجان و البرز بهمراه نمایندگان اصلی کارگران، کارفرمایان و سازمان در هیاتهای بدوی برگزار گردید، دکتر اعتصامی ضمن تاکید بر اینکه آینده پژوهی سازمان با خطرات جدی روبروست ، عنوان نمود: در شرایطی که مجموعه پرداختیهای ماهانه سازمان یک و نیم برابر میزان پرداخت یارانه کشور است و همچنین اولویت نخست ریاست مجلس توجه خاص به تامین اجتماعی بوده، این خود حساسیت ویژه را نشان داده و شایان ذکر است که مسیر حرکتی ما در ساختار سازمان در گذشته به انحراف رفته و بصورت نهادی غیر تخصصی حرکت کرده ایم لیکن خوشبختانه هم اکنون حیات خلوت هیچ فردی نبوده و با پرچم سفید و ساختاری تخصصی به پیش میرویم.