کد خبر: 81244
جلسه ارزیابی روند توسعه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
عکاس: حسن الهی خضری