کد خبر: 82010
دیدار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه با خانواده مرحوم عبدالرحمن تاج الدین
عکاس: حسن الهی خضری