printlogo


کد خبر: 43326تاریخ: 1396/4/18 11:36
آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی
آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی
در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، آنژیوگرافی ساده و آنژیوپلاستی (بالون آنژیوپلاست،باز کردن رگ با قراردان استنت) حهت مراجعین انجام می گیرد.

خدمات تشخیصی آنژیوگرافی ساده و درمانی آنژیوپلاستی  (بالون آنژیوپلاست ،باز کردن رگ با قراردان استنت ) در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، با استفاده از دستگاه های تصویربرداری پیشرفته به صورت روزانه، توسط پزشکان مجرب قلب و عروق جهت بیماران محترم انجام می پذیرد.

نوبت دهی بصورت روزانه در شیفت صبح می باشد.


لینک مطلب: http://beheshti-shiraz.tamin.ir/News/Item/43326/215/43326.html