printlogo


کد خبر: 44023تاریخ: 1396/4/25 08:18
آموزش بیماران
آموزش بیماران

بیمارستان شهید بهشتی شیراز، بر اساس رسالت خود در جهت پیشگیری از بیماری، نحوه ی صحیح استفاده از لوازم درمانی و سایر مراقبت ها و اطلاعات قابل استفاده ی مراجعین و همراهان، اقدام به تهیه ی تعدادی بروشور آموزشی نموده است که نسخه ی چاپ شده ی آن ها، در سالن ورودی بیمارستان، در دسترس مراجعین قرار داشته و نسخه ی الکترونیک فایل های مذکور، جهت دسترسی همگانی، در سایت آموزشی پژوهشی بیمارستان، قرار داده شده است.

بروشورهای مذکور را می توانید از این قسمت دریافت نمایید. 

 

 

 


لینک مطلب: http://beheshti-shiraz.tamin.ir/News/Item/44023/215/44023.html