printlogo


کد خبر: 80684تاریخ: 1398/3/26 09:15
رییس بیمارستان شهید بهشتی شیراز در بسیج ملی کنترل فشارخون شرکت کرد.
رییس بیمارستان شهید بهشتی شیراز در بسیج ملی کنترل فشارخون شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی شیراز، دکتر جمشید مددی رییس این بیمارستان، با حضور در پایگاه سنجش فشارخون، در طرح ملی کنترل فشارخون شرکت کرد.ایشان که در اولین روز از دومین هفته‌ی آغاز طرح، ضمن ثبت فشارخون خود در سامانه‌ی سراسری، از تمامی همکاران بیمارستان، جهت مراجعه و سنجش فشارخون دعوت کرد


لینک مطلب: http://beheshti-shiraz.tamin.ir/News/Item/80684/215/80684.html