• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
  • اِلأَحَّد ١٥ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 15, 2019
کلیدواژه: 40859
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ جمعه ۲۲ ارديبهشت، ساعت 01:50
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۲/۲۲
خودمراقبتی

خودمراقبتی

خودمراقبتی


خودمراقبتی،گام اول سلامت است. اینکه مایادبگیریم خودمان ازخودمان مراقبت کنیم . بین65 تا85 درصدازمراقبتهایی که به سلامت مامنجرمیشود،محصول همیین خودمراقبتی است؛ یعنی فعالیتهایی که خود یا خانواده مان برای حفظ یا ارتقاء سلامت ، پیشگیری از ابتلا به بیماری، درمان یا کاهش عوارض آن انجام می  دهیم.

خودمراقبتی یعنی چه؟

خودمراقبتی،عملی است که درآن،هرفردی ازدانش،مهارت وتوان خودبه عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند

منظوراز"به طورمستقل" ،تصمیم گیری درباره خودوبا اتکا به خوداست. البته این تصمیم گیری میتواند شامل مشورت وکسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران نیزباشد.

اگرچه خودمراقبتی،فعالیتی است که مردم برای تأمین،حفظ وارتقای سلامت خودانجام میدهند،ولی گاهی این مراقبت به فرزندان،خانواده،دوستان،همسایگان،هم محلیهاوهمشهریان آنها نیزگسترش می یابد.

درتعریف خودمراقبتی،پنج ویژگی زیر،وجود دارد:

1-     رفتاری است داوطلبانه

2-     فعالیتی است آموخته شده

3-     حق ومسئولیتی است همگانی برای حفظ سلامت خود،خانواده ونزدیکان

4-     بخشی است از مراقبتهای نوزادان،کودکان،نوجوانان وسالمندان

 

خودآگاهی،اولین گام برای برنامه ریزی به منظورخودمراقبتی است. برای خودمراقبتی باید درموردآنچه که هستیم،آنچه که میخواهیم باشیم ودلایل مان برای چنین قصدی،دیدگاه روشنی داشته باشیم. بعد باید توانمند شویم   تاآگاهانه وفعالانه،آنچه راکه می خواهیم، تبدیل به واقعیت کنیم.

همه ما ازنقاط ضعف وقوت خود،آگاه هستیم واین آگاهی،به ما قدرتی می دهدکه با آن می توانیم تغییراتی را به وجود آوریم که زندگی خودراعوض کنیم.

باید به شیوه زندگی ای که برای خود برگزیده ایم،توجه کنیم. آیا برای زیستن،شیوه زندگی سالمی را انتخاب کرده ایم یا زمان ایجاد برخی ازتغییرات است؟

انواع خودمراقبتی:

خودمراقبتی برای حفظ سلامت
خودمراقبتی درناخوشیهای جزئی  
خودمراقبتی دربیماریهای مزمن
خودمراقبتی دربیماریهای حاد

منبع: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،معاونت بهداشت ،دفترآموزش وارتقاء سلامت

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha