• ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
 • اِسَّبِت ٢١ محرم ١٤٤١
 • Saturday, September 21, 2019
کلیدواژه: 40895
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ شنبه ۲۳ ارديبهشت، ساعت 02:28
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۲/۲۳
مقابله با استرس

مقابله با استرس

پاسخهای مقابله با استرس:
"مقابله" به آن دسته از عملهایی می گویند که شخص در پاسخ به عامل استرس زا صورت می دهد و ممکن است ذهنی باشند یا عینی.
نخستین کوششهایی که برای ارائه تعریفی از مقابله صورت گرفتند، مقابله را چنین می دیدند: مجموعه ای از فرآیندهای درونی – روانی که جنبه دفاعی دارند و وجود شخص را از خطر حفظ می کنند

انواع مقابله را بر مبنای کانون مقابله به دو طبقه تقسیم کرده اند:
1-مقابله معطوف به مشکل: پاسخ های مقابله جویانه ای هستتند که قصدشان از میان برداشتن مشکل یا تعدیل آن است،
2- مقابله معطوف به هیجا ن:این پاسخ ها در صدد هستند تا پیامدهای هیجانی عامل استرس زا را مهار کنند.
پاسخهای مقابله :
1- پاسخهایی که وضعیت را تغییر می دهند
2-پاسخهایی که برداشت ما را نسبت به وضعیت تغییر می دهد به طوری که احتمال پیامدهای استرس زای آن را به کمترین حد ممکن می رسانند
3-پاسخهایی که پیامدهای استرس آور را پس از وقوع مهار می کنند

نمونه های مقابله:

 • مقابله فعال: "من تلاشهایم را فعلاً روی این می گذارم تا در برابر مشکل، کاری صورت دهم"
 • جلوگیری از فعالیتهای متضاد: "دیگر فعالیتهایم را کنار می گذارم تا فقط به مشکل برسم"
 • بازنگری مثبت : "سعی می کنم مشکل را طور دیگری ببینم بلکه تجربه مثبتی از کار در آید"
 • پذیرش: "می پذیریم که مشکلی اتفاق افتاده است و کاری هم با آن نمی توان کرد"
 • جستجوی حمایت های اجتماعی: "همدردی و تفاهم دیگران را نسبت به وضعیت خودم جلب می کنم"
 • جستجوی حمایت اجتماعی چاره ساز: " از کسانی که مشکل مشابهی داشته اند جویا می شوم که آنها چه کار کرده اند"
 • انکار: "هیچ باور نمی کنم که مشکلی پیش آمده باشد"
 • تمرکز روی هیجان: "من حالم دگرگون است و از آن هم با خبرم"
 • انصراف عمل: " از کوشش برای رسیدن به هدفی که در نظر داشته ام فعلاً دست برمی دارم"
 • انصراف خاطر: "فکر و خیال خودم را مشغول چیزهای دیگری جز این مسئله می کنم"


منبع: کتاب استرس شغلی
تالیف : رندال راس / الیزابت آلتمایر
ترجمه : غلام رضا خواجه پور

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha