• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
 • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
 • Thursday, September 19, 2019
کلیدواژه: 48191
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور، ساعت 22:06
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۶/۲۵

محل کارسالم چیست؟


خط مشی های ایمنی وبهداشت حرفه ای کمک می کنند تا کارکنان یک سازمان ازخطرات جسمی،شیمیایی وبیولوژیکی درامان باشند. محیط کارسالم با حمایت ازسلامت ورفاه کارکنان مکمل این خط مشی ها به شمارمی رود.

یک محل کارسالم،با اجرای برنامه ها وخطمشی های ارتقای سلامت درمحل کار،محیط فیزیکی وفرهنگی حمایتی راخلق می کند که شیوه زندگی سالم را تشویق می کند. یکی دیگرازویژگیهای محل کارسالم، همکاری کارکنان وکارفرمایان برای ترویج وارتقاء سلامت ورفاه مردم است.

اجرای برنامه ارتقاء سلامت درمحل کارچه مزایا ومنافعی را برای سازمان شما به ارمغان می آورد؟
تحقیقات نشان می دهد اجرای برنامه های ارتقای سلامت درمحل کار،مزایاومنافع عینی زیادی برای سازمانها وکارفرمایان به همراه دارد. ازجمله می توان به  موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش بازدهی وبهره وری درمحل کار
 • کاهش میزان غیبت
 • افزایش  رضایت کارکنان
 • بهبود فرایند استخدام وابقای کارکنان
 • افزایش تعهدات سازمانی کارکنان

مزایا ومنافع اجرای برنامه ارتقاء سلامت درمحل کاربرای کارفرمایان:

 • بهبود عملکرد و بهره وری
 • کاهش میزان غیبت ومرخصی استعلاجی
 • کاهش میزان آسیبهای شغلی
 • افزایش روحیه ،دلگرمی، انگیزه ورضایت کارکنان
 • بهبود تصویر سازمانی وشخصیت حقوقی سازمان و تعدیل فرایند جذب وحفظ کارکنان
 • افزایش بازده آموزش وتوسعه سرمایه گذاری
 • بهبود فرایند اشتغال وروابط بین فردی کارکنان       
 • مزایا ومنافع اجرای برنامه ارتقاء سلامت درمحل کاربرایکارکنان:
 • افزایش میزان آگاهی ودانش سلامت
 • افزایش سلامت ورفاه جسمی وروانی
 • افزایش رضایت شغلی وروحیه کاری
 • اتخاذ شیوه زندگی سالمتر

برنامه های ارتقاء سلامت درمحل کاربرکدام یک ازحیطه های سلامت متمرکزهستند؟
برنامه های ارتقای سلامت درمحل کارطیف گسترده ای ازحیطه های سلامت را تحت پوشش قرارمیدهد،اما اغلب بربعضی ازحوزه هایی که درزیربه آنها اشاره می شود ، با توجه به اهمیت هرکدام درسلامت عمومی ورفاه متمرکزمی شوند:

تغذیه:  تغذیه سالم می تواند تأثیر چشمگیری برتوانمندی کارکنان درانجام مؤثرشغلشان داشته باشد. به عنوان مثال بهبود توانایی کارکنان درتمرکز برکارشان یکی ازفواید تغدیه سالم است.  برنامه های تغذیه، به کارکنان درمورد انتخاب غذاهای سالم، روشهای پخت سالمترغذا وانتخاب نوشیدنیهای سالمتر آموزش می دهند.  با اجرای برنامه های ارتقاء سلامت ،سازمانها میتوانند علاوه برانتخاب غذاهای سالم توسط کارکنان، درخصوص دسترسی آنها به غذاهای سالم دراتاقهای کاروجلسات اداری نیزاطمینان یافته وامکان دسترسی آسان کارکنان به میوه های تازه و یا میان وعده های سالم درسازمان رافراهم آورند.

فعالیت فیزیکی:  درکنار تغذیه سالم، فعالیت بدنی نیزبخش مهمی از شیوه زندگی سالم است. برنامه های ارتقاء سلامت درمحل کارعلاوه برتامین محیط حمایتی برای انجام فعالیت بدنی درمحیط کار،فرصت لازم برای گنجاندن برنامه های ورزشی دربرنامه کاری کارکنان را درطول روز فراهم می آورند.

ترک سیگار: ازآنجایی که احتمال ابتلا به بیماریها درافراد سیگاری یبیشترازافراد غیرسیگاری است،ارائه خدمات ارتقاء سلامت درمحل کاربرای ترک سیگارازطریق مشاوره تلفنی ویا مشاوره با پزشک درمحل کار،میتواند به عنوان گزینه ارزشمندی دراجرای برنامه های ارتقاء سلامت مدنظر کارفرمایان قرارگیرد.

مدیریت استرس: استرس خودیخود هزینه ها وخسارتهای پرسنلی فراوانی برای یک سازمان به بارمی آورد. علاوه براین،استرس با بسیاری ازمشکلات سلامتی همچون افسردگی،بیماری قلبی،دیابت وچاقی درارتباط است.  برنامه ارتقاء سلامت درمحل کار،ازطریق کمک به کارکنان درمدیریت استرس شان، می تواند بسترلازم برای ارتقاء سلامت ورفاه عمومی کارکنان را فراهم آورد.

 

منبع:وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

معاونت بهداشت- دفترآموزش وارتقاء سلامت

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha